Meditation og indre helhed ved Helen Gamborg og Erik Mikkelsen

Meditation og Indre helhed

Formålet
Formålet med vores arbejde er, at støtte og inspirere den enkeltes indre helhedsproces, at give denne et spirituelt sigte og at åbne for en integration af spiritualiteten i det daglige liv.

Dette indebærer bl.a. et arbejde med

  • At få en dybere forankring i virkeligheden og en bedre kontakt til kroppen og livsenergien
  • At få et dybere kendskab til os selv og de kræfter der styrer os
  • At udvikle accept og ægte kontrol over disse kræfter, så det bliver muligt at lede dem mod højere formål
  • At lære vore kvaliteter at kende, at værdsætte disse og bruge dem i hverdagen
  • At komme i kontakt med vores dybere natur og visdom og at leve mere herudfra

Det er vores opfattelse, at en dybere mening med meditation er, at blive i stand til at bruge vore medfødte kvaliteter til gavn for andre. Vi vil derfor på de fleste kurser også lægge vægt på at udvikle de empatiske evner, ikke kun som en teknik, men først og fremmest som en holdning til andre mennesker og til livet.

Vores grundholdning er en dyb respekt for det enkelte menneskes unikke personlighed, tro, retning og spiritualitet

Helen Gamborg og Erik Mikkelsen