Retræter 2017-03-27T17:12:15+00:00

Retræter

Retræter med Helen og Erik på Duegården sommer 2017

7-DAGES RETRÆTE gr. A
7-DAGES RETRÆTE gr. B
5-DAGES RETRÆTE gr. C
17. – 23. juli
31. juli – 6. august
13. – 17. august
2017
2017
2017

Alle retræter i 2017 er overtegnede

Generelt om retræterne

I sommeren 2017 afholder vi tre retræter, to 7-dages retræter og et 5-dages retræte.

Forudsætningen for deltagelse på disse retræter er at du igennem en årrække, og indenfor de sidste ca. 2-3 år, har modtaget undervisning af Helen eller Erik.
Vi forventer at du har en løbende meditationspraksis derhjemme og at du er vant til at arbejde meditativt og selvansvarligt med forskellige emotionelle tilstande.

Retræterne foregår hovedsageligt i stilhed, der er dog mulighed for udveksling i forbindelse med undervisningen.
Vi opfordrer til at ”pauserne” bruges til yderligere fordybelse.
Der vil blive mulighed for individuelle samtaler med os, i den udstrækning der er brug for det.

Pris: 4200 kr. for 7 dages retræter
Pris: 3000 kr. for 5 dages retræter
Depositum: 1000 kr. (betales først når du får besked om optagelse)

Restbeløbet betales 4 uger inden retræten begynder.

Udgifter til ophold og forplejning:
ca. 3400 kr. for 7 dage, ca. 2500 kr. for 5 dage.
Hvis holdet bliver stort bliver det lidt billigere.
Beløbet betales ved ankomsten på Duegården.

Kurset starter første dag kl. 11 og slutter sidste dag kl. 16.

Ved tilmeldingen bedes du angive din 1. og  2. og 3. prioritet for retræte.

Tilmeldingsfrist: 1. Februar 2017

Tilmelding: klik her
Betaling: Betal venligst først depositum når du får besked om optagelse.

     
God, whose love and joy are present everywhere can’t come to visit you unless you aren’t there
Angelius Silesius - Tysk Kristen Mystiker (1624-1677)